1. Idea klubu PL.PL8

PL.PL8 jest pierwszym polskim klubem skupiającym tabulistów, czyli kolekcjonerów tablic rejestracyjnych. To hobby, popularne na Zachodzie i w USA od kilku pokoleń, w Polsce dopiero zaczyna być popularne i dzięki rozwojowi Internetu interesuje coraz więcej osób.


2. Cele

Niniejsza strona ma za zadanie skupiać wyłącznie uczciwych kolekcjonerów. Niekiedy nasza społeczność bardzo mylnie kojarzona była z podkradaniem tablic na parkingach. Takie procedery zawsze prędzej czy później wychodzą na jaw. Chcemy zdecydowanie odciąć się od takich stereotypów i udowodnić, że świat kolekcjonerów tablic nie ma nic wspólnego z powyższymi aktami wandalizmu. Nasze kolekcje tworzą tablice zabytkowe, egzotyczne i zdecydowanie niespotykane na ulicach. Dodatkowo, osoby zrzeszone mogą zyskać zaufanie u potencjalnych kontrahentów, także za granicą. Uczestnictwo w PL.PL8 to także możliwość poznania osób o podobnych zainteresowaniach, zorganizowania zlotów, wymian przedmiotów i doświadczenia oraz szansa na wkład w rozwój i rozpowszechnianie tabulistyki w Polsce.

J. KOŁODZIEJCZYK
K. DRABIK


3. Osoby funkcyjne

- PREZES - K. Drabik (PL.PL8.1)


4. Definicja tabulistyki

Tabulistyka to rodzaj hobby polegający na kolekcjonowaniu wszelkiego rodzaju tablic rejestracyjnych takich pojazdow, jak: samochody, motocykle, rowery, dorożki, wozy konne oraz przedmiotów związanych z rejestracją pojazdów, głównie dowodów rejestracyjnych, ramek tablic rejestracyjnych, naklejek legalizacyjnych zarejestrowanie oraz fotografii ukazujacych te przedmioty.

Nazwa powstała w 2007r i powstała z dwóch greckich wyrazów - tabula i ateleia, których połączenie w dosłownym znaczeniu oznacza zamiłowanie do zbierania tablic rejestracyjnych.

Tabulistyk to osoba zajmująca się tabulistyka. Tabulista może, ale nie musi, posiadać zbiór badanych przedmiotów. Większość kolekcjonerów, czy też zbieraczy, zadowala się samym zbieraniem wszelkich tablic rejestracyjnych. Dużo mniejsza grupa kolekcjonerów uwagę poświęca szczegółom i badaniom, tworząc wyspecjalizowane kolekcje wymagajace większej wiedzy tabulistycznej.

Do zainteresowań tabulistów należą również:
- znaczki służące do legalizacji tablic rejestracyjnych
- przepisy mowiące o rejestracji wszelkiego typu pojazdów
- dokumenty wydawane w związku z rejestracją pojazdów
- ramki służące do mocowania tablic rejestracyjnych do pojazdów
- znaki przynależnosci międzynarodowej tzw. owale, np. PL dla Polski
- systemy rejestracji pojazdów w poszczególnych państwach świata
- fotografie i fotografowanie tablic rejestracyjnych

Tabulistyka to także dziedzina pomocnicza historii motoryzacji zajmująca się tablicami rejestracyjnymi, historią znaków rejestracyjnych, zasadami kolekcjonerstwa i związanymi z tym zagadnieniami.

J. JARUGA